ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Інформація про школу

 

Інформація

про Первомайську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1

Первомайської міської ради Харківської області

 

Рік заснування

1951

Директор школи

Свиридова Неля Василівна, освіта вища, за фахом вчитель історії і правознавства, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 1988 року.

Контингент учнів

У школі навчається 273 учнів, з них учнів 1-4 класів –34  чол., 5-9 класів – 53 учнів, 10-11 класів( із заочною формою навчання) 186 учнів.  Випускників 9 класів -  12  учнів.

Випускників 11(12) класів – 51  учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю 0 учнів, срібною 0 учнів. Приймали участь у ЗНО 2 учні 11(12)  класів.

Мова навчання

Російська

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за універсальним  профілем  (186 учнів)

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 28 педагогів, з них  26 чол. мають вищу освіту, 2 чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 6  чол., І кваліфікаційну категорію – 16  чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 2  чол., категорію „спеціаліст” – 2 чол.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на 54 % (47 учнів) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (1 дитини-сироти). За рахунок батьківської плати харчується  38 учнів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення ефективності навчально – виховного процесу шляхом упровадження компетентнісного підходу до організації  навчально – пізнавальної діяльності учнів».

У конкурсі «Учитель року» брали участь 1  учитель, з них: у 2012  році – Захарова Т.В.;

(інформація про участь учителів у інших професійних конкурсах).

Гурткова робота

В школі працює 3 гуртки:»Пішохідний туризм», «ЕОМ», «Друзі природи».

Підвіз учнів та вчителів

До школи потребують підвозу 11 учнів та 2  вчителів з села Сиваш. Підвіз здійснюється шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (15 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 2 майстерні, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує –36430 примірників художньої та навчальної літератури.

Досягнення вихованців

Щорічно учні школи беруть участь у міських олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця.

В минулому році учениця 8 класу Аксьонова  Яна Вадимівна  виборола два 2 місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та фізики. Учні школи беруть активну участь у міських заходах: фестивалі дружин юних пожежних, спартакіадах „Спорт протягом життя”, „Юний рятувальник”, міському туристичному зльоті, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності.

 

 

информация

о Первомайской общеобразовательной школе  І-ІІІ ступеней №1

Первомайского городского совета Харьковской области

 

Год основания

1951

Директор школы

Свиридова Нелля Васильевна, образование высшее, по специальности учитель истории и правоведения, имеет высшую квалификационную категорию. Заведение возглавляет с 1988 года.

Контингент учащихся

В школе обучается 273 ученика, из них учащихся 1-4 классов –34  чел., 5-9 классов – 53 ученика, 10-11 классов

( с заочной формою обучения) 186 учащихся.  Выпускников 9 класса -  12  учащихся.

Выпускников 11(12) –х  классов – 51  ученик, из них: претенденты на награждение золотой медалью 0 учеников, серебряной 0 учеников. Принимали участие во ВНО 2 ученика 11(12) –х  классов.

Язык обучения

Русский

Профильное обучение

Учебно-воспитательный процесс осуществляется  по  универсальному  профилю  (186 учеников)

Педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 28 педагогов, из них  26 чел. имеют высшее образование, 2 чел. – среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 6  чел., І квалификационную категорию – 16  чел., ІІ квалификационную категорию – 2  чел., категорию „специалист” – 2 чел.

Обеспечение питанием

Горячим бесплатным питанием на 54 % (47 учеников) обеспечено учащихся начальных классов и детей льготных категорий (1 ребенок-сирота). За счет родительской платы питается  38 учеников.

Творческий потенциал

Педагогический коллектив работает над проблемой «Повышение эффективности учебно – воспитательного процесса путем внедрения  компетентносного подхода к организации  учебно – познавательной деятельности учащихся».

В конкурсе «Учитель года» принимали участие 1  учитель, в 2012  году – Захарова Т.В., учитель начальных классов.

 

Кружковая  робота

В школе работает  3 кружка : «Пешеходный туризм», «ЭВМ», «Друзья природы».

Подвоз учащихся и учителей

К школе осуществляется подвоз 11 учеников и 2  учителей из села Сиваш. Подвоз осуществляется школьным автобусом.

Материально-техническое обеспеченне

К услугам учеников 9 учебных  кабинетов, компьютерный класс (15 ПК), спортивный зал, гимнастическая  и футбольная  площадки, 2 мастерские, столовая.

Библиотечный фонд насчитывает –36430 экземпляров художественной и  учебной литературы.

Достижения воспитанников

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городских олимпиадах по базовым дисциплинам, занимают призовые места. В прошлом году ученица 8 класса Аксенова  Яна Вадимовна  заняла  два 2 места во ІІ этапе Всеукраинских ученических олимпиад по химии и физике. Учащиеся школы принимают активное участие в городских мероприятиях: фестивалях дружин юных пожарных, спартакиадах „Спорт на протяжении жизни”, „Юный спасатель”, городском туристическом слете, смотрах-конкурсах художественной самодеятельности.

 

 

p class=btd valign=nbsp; Яна Вадимовна